Uchylone i zmniejszone zakazy wydane przez Osucha!

W środę odbyło się kolejne posiedzenie Komisji Ligi Ekstraklasy S.A. na którym rozpatrywane były odwołania od klubowych zakazów stadionowych nałożonych przez Osucha za stanie na schodach podczas meczu z Cracovią 14.09.2013r. Komisja Ligi uchyliła część zakazów m.in. członkowi Rady Nadzorczej WKS Zawisza Bydgoszcz S.A. J. Mickusiowi oraz naszym kolegom: Gaczkowskiemu, Zawadzkiemu. W przypadkach, których komisja nie uchyliła zakazów zostały one zmniejszone z dwóch lat do jednego roku.

Członkowie Komisji poinformowali, że w tych przypadkach przysługuje ukaranym prawo wniesienia odwołania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Ze względu na liczne uchybienia proceduralne i prawne ze strony Klubu wniesienie odwołania jest KONIECZNOŚCIĄ !!! UWAGA !!!

Osoby które otrzymały już z Sądu wyroki nakazowe w tej sprawie powinny złożyć do Sądu SPRZECIW OD WYROKU NAKAZOWEGO W tych okolicznościach jest to obowiązek, każdego Zawiszaka. Nie można pozwolić na bezpodstawne, niezgodne z prawem postępowanie Osucha i policji.

Każdy z ukaranych ma i będzie miał szansę skorzystać z porady prawnej. Należy śledzić stronę i stawiać się na każde organizowane w tej sprawie spotkanie.


źródło: zawiszafans.net